S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Obchodné podmienky, GDPR
Obchodné podmienky a GDPR

Obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v e-shope
Určujú a vymedzujú práva a povinnosti kupujúceho aj predávajúceho.
Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou e-shopu pre uzatváranie kúpnych zmlúv -
nakupovania tovaru.


1. Spôsob objednávania

Vyberte si tovar z ponuky e-shopu.
Záruka dostupnosti tovaru na sklade je 99 %. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru Vás budeme kontaktovať na t.č uvedenom v objednávke.


Po objednaní tovaru Vám bude vygenerovaná objednávka zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

Objednávka bude obsahovať :
- číslo objednávky / pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol /
- produkt / kód, názov tovaru /
- veľkosť,farba
- množstvo
- cena s DPH, zľavy, poštovné
- adresu dodavateľa
- spôsob dopravy
- cena za poštovné náklady (nad 60 eur poštové náklady neúčtujeme)
- poznámka
- fakturačné údaje objednávateľa a údaje pre doručenie zásielky

Ak bude Vaša objednávka pripravená, obdržíte e-mail, ktorý bude obsahovať:

- sumu za tovar
- číslo účtu, kam uhradiť platbu (ak ste si vybrali doručenie Slovenskou poštou)


2. Spôsob úhrady

Platba vopred na účet : SK8709000000005146992164

Vyberte si jeden z ponúkaných spôsobov úhrady:
- platba prevodom na účet
- vkladom na účet

Číslo objednávky uvádzajte pri platbe ako variabilný symbol.

Čiapky z objednávky rezervujeme 5 pracovných dní. Ak objednávka nebude uhradená do 5 pracovných dní, automaticky sa zruší.


Odoslanie zásielky Vám potvrdíme e-mailom.


3. Spôsob dodania tovaru

Vaša zásielka bude odoslaná po pripísaní platby na účet.

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ihneď po uskutočnení úhrady a jej pripísaní na náš bankový účet.


Poštovné 2 trieda je vo výške  0,00 EUR pre všetky zásielky

Poštovné 1 trieda je vo výške  2,00 EUR pre všetky zásielky od 1 - 59,99 EUR.

Poštovné dobierka je vo výške 2,50 EUR pre všetky zásielky


Objednávku je môžné prevziať si osobne (bez poplatku) v Košiciach, v OC Optima na Moldavskej ceste (pasáž pri lekárni).


K objednávkam vyšším ako 60 EUR sa poštovné neúčtuje, okienko s poštovným sa na objednávke nezobrazí.


Platí pre dodanie na Slovensko.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
Peniaze budú vrátené pri splnení následovných podmienok
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný
- k tovaru musí byť priložený daňový doklad
Tovar, posielajte doporučene , nie na dobierku a poistený, nakoľko neručíme za
jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok Vám peniaze za tovar zašleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po obdržaní tovaru.

5. Záruka a reklamácie

Záruka a reklamácie budú posudzované v súlade s Obchodným zákonníkom.
Pri výmene čiapok hradí poštovné kupujúci vo výške 2 eurá.

6. Súkromie a ochrana osobných dát

Osobné informácie, ktoré nám zveríte, budú využívané výhradne za účelom poskytnutia kompletných služieb a budú chránené pred zneužitím. Vaše kontaktné informácie a ani údaje o Vašich nákupoch nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Ustúpiť od záruky bezpečnosti si vyhradzujeme v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom ( hackerom ). Iba v takomto prípade neplatia pravidlá o manipulácii s dátami.


Renáta Kokuľová, 1.7.2018

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

V internetovom obchode živnostníka Renáta Kokuľová sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Uvedené zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov zo strany internetového obchodu živnostníka Renáta Kokuľová.
Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované internetovým obchodom živnostníka Renáta Kokuľová za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.
Osobné údaje sú pod elektronickou aj procedurálnou kontrolou a internetový obchod živnostníka Renáta Kokuľová disponuje mechanizmami zaisťujúcimi adekvátnu ochranu spracúvaných osobných údajov pred zneužitím.
Nižšie uvedené sa netýka informácií o právnickej osobe (ako napr. jej názov, právna forma, kontaktné údaje ...).
 
1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?
Správcom a zároveň spracovateľom je živnostník Renáta Kokuľová, IČO: 51817560, so sídlom Krosnianska 786/43, Košice - Dargovských hrdinov, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. V rámci internetového obchodu živnostníka Renáta Kokuľová sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely spracovania. V rámci internetového obchodu kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku, mlčanlivosť našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber vhodných zmluvných partnerov.

2. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Jedná sa o identifikačné (najmä meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje (najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa), ďalej údaje z našej vzájomnej komunikácie. Všetky spomenuté osobné údaje ste nám oznámili v rámci našej spolupráce. Osobné údaje sú internetovým obchodom spracúvané ako manuálne, tak automatizovane.

3. Dôvody spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracúvame najmä z právneho dôvodu plnenia zmluvy. Ide o prípady, keď realizujeme zmluvný záväzok, vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie. Ďalej spracúvame osobné údaje v rámci plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zákona (vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona).
V prípade záujmu pracovať pre živnostníka Renáta Kokuľová spracúvame osobné údaje na základe súhlasu poskytnutého na účely výberového konania a využívame tieto údaje na vyhodnotenie vhodného kandidáta a následnú korešpondenciu.
Webové stánky používajú "cookies" len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú uložené na Vašom pevnom disku pomocou Vášho prehliadača. Uchovávajú určité informácie, ktoré Váš prehliadač môže preniesť spätne k nám pri Vašom ďalšom prístupe na webovú stránku internetového obchodu živnostníka Renáta Kokuľová. Tieto súbory nám umožňujú analyzovať Vaše používanie webovej stránky. Pri Vašom prvom vstupe na webovú stránku internetového obchodu sa objaví banner so žiadosťou o Váš súhlas s použitím "cookies".

4. Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvného vzťahu (vrátane doby úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy a súčasného preukázania histórie zmluvného vzťahu) a ďalej po dobu, počas ktorej je živnostník Renáta Kokuľová povinná uchovávať dané informácie, vychádzajúc z platnej legislatívy, alebo po dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

5. Je spracovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné?
V prípade, že nie ste našim zákazníkom, spracovanie osobných údajov sa vždy deje na základe Vášho súhlasu (pre účely zasielania newsletterov, či náboru nových zamestnancov). V ostatných prípadoch sa nejedná o dobrovoľné spracovanie osobných údajov a jeho zákonnosť je podložená vyššie uvedenými právnymi dôvodmi. Problematika dobrovoľnosti spracovania osobných údajov v rámci "cookies" je uvedená v článku 3 týchto Zásad (posledný odsek).

6. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?
Podľa platnej legislatívy máte voči internetovému obchodu živnostníka Renáta Kokuľová nižšie uvedené práva:

• právo na prístup k osobným údajom
• právo na opravu nepresne spracovaných osobných údajov
• právo na vymazanie (v prípade, že vypršal účel spracovania a v prípade odvolania súhlasu, na základe ktorého boli osobné údaje spracované)
• právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
• právo na odvolanie súhlasu (v prípade, že sú osobné údaje spracované na základe súhlasu - napr. zasielanie newslettrov)
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov živnostníkom Renáta Kokuľová
• právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov živnostníkom Renáta Kokuľová na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Pri uplatňovaní Vašich práv sa prosím obráťte na Renátu Kokuľovú (renata.kokulova@gmail.com), ktorá si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa. Na všetky Vaše otázky k ochrane osobných údajov radi zodpovieme. Vynaložíme všetku rozumnú snahu k poskytnutiu, opraveniu alebo vymazaniu osobných údajov z našich záznamov. Reakciu na Vaše uplatnené práva vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam.
V Košiciach, 1.7.2018
N2JjMW